logo szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 
a_linn.gif (18675 bytes)
 http://www.zsowydminy.sys-info.pl     zsowydminy@wp.pl
Wydminy

PROJEKT BOCIAN  O
d 4 lat realizowany jest w naszej szkole Program edukacyjny "Bocian" pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół "Pro Natura" we Wrocławiu.
Cel to zdobywanie wiedzy przyrodniczej w oparciu o obserwacje terenowe.

Program edukacyjny "Bocian" ma na celu angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz zachowania bociana białego w Polsce. To ochrona przyrody i zdobywanie konkretnej wiedzy, uaktywnianie młodych ludzi. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, szkoły które uczestniczyły w programie otrzymały bezpłatne materiały edukacyjne. Obok podstawowych informacji o biologii, występowaniu, zagrożeniach i ochronie bociana, to propozycje konkretnych zadań dla uczniów z różnych grup wiekowych. Wykorzystane zostały do pracy z zainteresowanymi osobami. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie ciekawych zajęć zarówno terenowych, jak i tych realizowanych w klasie. W ramach projektu uczniowie wraz z nauczycielem prowadzili różnorodne działania: oceniali liczbę populacji bocianów, prowadzili obserwację gniazd i żerowisk bocianów w swojej okolicy, zbierali informacje o efektach lęgów, oceniali zasób terenów w zakresie dostarczania ptakom pożywienia. Każdego roku zebrane przez młodzież dane o bocianach nadsyła się do Towarzystwa, jest to ważny wkład w poznanie stanu polskiej populacji tych ptaków i planowanie skutecznej ich ochrony. Program BOCIAN cieszy się w olbrzymim zainteresowaniem uczniów i mieszkańców. Praca ta przynosi wszystkim dużo satysfakcji daje też konkretne efekty

Back


             Bożena Hamanowicz        Ostatnia zmiana: