CHÓR SZKOLNY "FELIKSINKI"

a_linn.gif (18675 bytes)  

      

"Feliksinki" w Ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych

Szkolny Chór "Feliksinki"jako jeden z 378 w Polsce, został zakwalifikowany do ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "¦piewaj±ca Polska",

Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczn± nad pedagogami kieruj±cymi chórami. Stałymi formami działalno¶ci w ramach programu s± m.in.: dodatkowe lekcji ¶piewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadz±cych chóry oraz doroczne przegl±dy chórów szkolnych.

Program "¦piewająca Polska" to program skierowany do dzieci i młodzieży - by przez ¶piew mogli radować się życiem, do¶wiadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego ¶piewania; by przez przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny, otwierali na ¶wiat kultury.
W roku szkolnym 2006/2007 "¦piewaj±ca Polska" obejmie 300 szkół z całej Polski.


Narodowe Centrum Kultury zarz±dza programem przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal "Wratislavia Cantans".

więcej:http://www.nck.pl <

    

back


                     Ostatnia zmiana:      B. Hamanowicz