logo szkoły Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 
a_linn.gif (18675 bytes)
 http://www.zsowydminy.sys-info.pl     zsowydminy@wp.pl
Wydminy

RADA RODZICÓW  


PREZYDIUM RADY RODZICÓW.

FUNDUSZE

1.Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady Rodziców, ze składek rodziców oraz z innych źródeł.

2. Wysokość składki ustalana jest na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Fundusze są użytkowane na wydatki związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, środków czystości
- organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci (Mikołajki, Choinka i Dzień Dziecka)
- zakup nagród dla dzieci
- inne zatwierdzone przez Radę Rodziców.

OGŁASZAMY!

Wysokość składki wynosi w każdym typie szkoły - 25 zł od rodziny

Back


                 Ostatnia zmiana:       B. Hamanowicz