Młodzież z Wydmin w międzynarodowym projekcie.

Projekt "Młodzież - Szkoła - Gospodarka" jest wspólną akcją fundacji Deutsche Banku,
instytutu naukowego IZOP z Aachen w Niemczech oraz 16 niemieckich i 6 środkowo-
i wschodnio- europejskich gazet, akcją skierowaną do młodzieży szkolnej.
Projekt funkcjonuje od sześciu lat, skupia wokół siebie szkoły, w których nauczany jest
język niemiecki i z każdym następnym rokiem ma coraz większą liczbę zwolenników.
W roku szkolnym 2003/04 do udziału w projekcie zakwalifikowały się 133 szkoły
z Niemiec, Słowacji, Słowenii, Czech, Węgier, w tym również 11 szkół z Polski
z województwa warmińsko-mazurskiego.
Wśród nich znalazł się Zespół Szkół Ogólnokształcących z Wydmin.

Cele

Celem pracy w projekcie "Młodzież - Szkoła - Gospodarka" jest budowanie swoistych
mostów między szkołą a gospodarką, między młodzieżą a przedsiębiorcami,
między zwykłą nauką w szkole a życiem w "ekonomicznym świecie".

 

 Uczestnicy  programu ZSO Wydminy:

 1. Marta Augustynowicz
 2. Ania Pawłowska
 3. Ola Pietraszek
 4. Ola Myszkowska
 5. Żaneta Zastocka
 6. Mateusz Samuła
 7. Marta Romatowska
 8. Kinga Kempisty
 9. Emilia Drużba
 10. Iza Terteń
 11. Karolina Szamotuło
 12. Marta Makarzec
 13. Mateusz Klempert
 14. Martyna Choroszewska
 15. Justyna Waszkielewicz
 16. Łukasz Gławiński